Projekt „Start dla innowacyjnych firm II"
poprzez szkolenia i doradztwo promuje innowacyjną przedsiębiorczość 
wśród studentów, doktorantów, absolwentów oraz pracowników naukowych
przygotowując do założenia innowacyjnego biznesu typu spin off/out.


Projekt będzie realizowany w podziale na 2 edycje
(lata akademickie 2012/2013 oraz 2013/2014)
.


Dzięki bezpłatnym szkoleniom i doradztwu:

- przejdziesz trening twórczego myślenia,
- wzmocnisz kompetencje niezbędne do prowadzenia własnej działalności,
- dowiesz się jak napisać biznes plan,
- sam/a możesz wybrać obszary wiedzy, które chcesz wzmocnić w ramach naszych szkoleń.